Contact begint met delen!

Welkom op deze blog. Graag reacties of blog mee!
maandag 13 februari 2012

postheadericon Informatie over gevolgen van eigen bijdrage voor cliënten


Met ingang van 2012 gaan er veranderingen plaatsvinden binnen de geestelijke gezondheidszorg ( ggz). Zo zal er vanaf 2012 een eigen bijdrage worden gevraagd voor de GGZ-zorg in de Zorgverzekeringswet. Deze eigen bijdrage gaat gelden voor mensen van 18 jaar en ouder.

De GGZ vindt de invoering van de eigen bijdrage onrechtvaardig en staan er zeker niet achter. Ze realiseren zich de impact van de maatregelen. Het wordt voor sommige mensen zeer moeilijk de zorg die zij hard nodig hebben, te betalen. Dat is uiterst pijnlijk. De GGZ vindt het belangrijk u goed te informeren over de gevolgen.

Voor wie?
De eigen bijdrage geldt voor:
  • cliënten die een behandeling op één van de poliklinieken van GGZ Oost Brabant krijgen
  • cliënten die korter dan één jaar in een GGZ Oost Brabant voorziening verblijven en niet gedwongen zijn opgenomen.
Wat moet u gaan betalen?
  • voor ambulante behandeling tot maximaal 100 minuten (bijvoorbeeld alleen een intake of diagnostiekgesprek), betaalt u € 100,- eigen bijdrage (per jaar)
  • voor ambulante behandeling langer dan 100 minuten, betaalt u € 200,- eigen bedrage (per jaar)
  • wanneer u klinisch wordt opgenomen brengt de zorgverzekeraar € 145,- per maand bij u in rekening vanaf de 2de maand van uw opname. Deze kosten (voor onderdak en eten) komen vaak boven op de kosten voor behandeling
Eigen risico en eigen bijdrage
Iedereen in Nederland betaalt in 2012 de eerste € 220,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Het gaat daarbij om alle kosten: tandarts, ziekenhuis of fysiotherapie. Dat is het eigen risico. Daar bovenop komt in 2012 dus de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg, die afhankelijk is van het soort zorg dat u nodig hebt (zie hierboven ‘wat moet u gaan betalen?’). Uw zorgverzekeraar gaat dus
zowel het eigen risico als de eigen bijdrage voor de GGZ bij u in rekening brengen.

Vragen en informatie
Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de eigen bijdrage kunt u het beste stellen aan uw ziektekostenverzekeraar. Vragen over alternatieve zorgfi nanciering kunt u stellen bij de gemeentelijke organisatie in uw woonplaats.
Er komt géén eigen bijdrage voor:
  • jeugd en jongeren t/m 17 jaar
  • mensen die onvrijwillig, op basis van de Wet BOPZ worden opgenomen
  • cliënten die een crisis-dbc hebben (= maximaal 28 dagen) 
  • cliënten die via bemoeizorg binnenkomen
  • cliënten die onder justitie vallen.
Let op!
Deze eigen bijdrage komt boven op de al bestaande afdracht van het eigen risico, dat de zorgverzekeraar nu al bij u int. Uw zorgverzekeraar brengt de GGZ-bijdrage vanaf 2012 maximaal één keer per cliënt per jaar in rekening.

Als u nu (in 2011) als cliënt bij GGZ Oost Brabant staat ingeschreven, hoeft u voorlopig nog geen eigen bijdrage te betalen. Pas wanneer er in 2012 of daarna een nieuwe DBC (Diagnose- Behandel-Combinatie*) voor u ingaat, krijgt u met de eigen bijdrage te maken. Een DBC wordt sowieso na 365 dagen afgesloten.
* DBC: staat voor diagnosebehandelcombinatie. Voor iedere behandeling wordt een DBC geopend, die maximaal 365 dagen mag duren. ( eventueel wordt er dus daarna een nieuwe DBC voor u geopend. Dat is het moment waarop u nu te maken gaat krijgen met de eigen bijdrage). 

Op de website http://www.ggzoostbrabant.nl/ worden regelmatig updates van de vragen- en antwoordenlijst gepubliceerd. Daarnaast kunt u met vragen terecht bij een van onze Grip infocentra in Uden en Helmond (Claraklooster en ‘t Warant) of bij de infodesk op de locatie Arsis in Oss. Dat kan persoonlijk, telefonisch en digitaal.
 
Grip Helmond telefoonnummer:
0492-505741 / Mail: grip@ggzoostbrabant.nl

0 reacties:

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Volgers

Vragen?

U heeft een vraag? Klik hier

Over dit blog

Dit blog is er voor iedereen die te maken heeft met de geestelijke gezondheidszorg. Grip blogt is nog in ontwikkeling. Er is ruimte voor verhalen, feiten en vragen.
Wie zijn verhaal wil delen op dit blog, kan contact opnemen met de medewerkers van Grip via: grip@ggzoostbrabant.nl

Volg ons

Volg ons via e-mail

Contact Grip

Gebouw 't Warant

Wesselmanlaan 25a
5707 HA Helmond (route)

T 0492 - 84 44 21


Openingstijden:
maandag en vrijdag
van 9.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur

dinsdag en donderdag
van 13.30 - 16.30 uur

Gebouw Claraklooster

Molenstraat 74a
5701 KH Helmond (route)

T 0492 - 50 57 41

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 13.30 - 16.00 uur