Contact begint met delen!

Welkom op deze blog. Graag reacties of blog mee!
woensdag 10 oktober 2012

postheadericon Eigen kracht bij depressie onderschat


Nederlanders hebben een te somber beeld over de snelheid waarmee depressieve klachten op eigen kracht kunnen worden overwonnen. Dit blijkt uit een grootschalige publieksenquête in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid. Slechts 6 procent van de Nederlanders denkt dat volledig herstel van een depressie op eigen kracht mogelijk is. 92 procent zegt dat (volledig of gedeeltelijk) herstel kan met professionele hulp. Nederlanders zijn geneigd de rol die professionele hulp kan spelen bij depressies en somberheid te overschatten.

De publieksenquête in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid leverde een aantal nieuwe bevindingen op over hoe Nederlanders over depressie en somberheid denken:Voorbeelden van nieuwe bevindingen Nederlanders denken dat depressies drie keer zo vaak voorkomen dan in werkelijkheid het geval is.

  •  68% van de bevolking is persoonlijk in aanraking geweest met depressie. Deze groep kent iemand met een depressie of is zelf depressief (geweest).
  • 67% van de bevolking geeft aan dat depressies veel voorkomen, omdat onze maatschappij hoge eisen stelt aan mensen. 
  •  Slechts 4% van de mensen die niet zelf depressief zijn (geweest), denken dat zij vrienden met een depressie zullen gaan mijden. Tegelijkertijd hebben 52% van de mensen met een depressie wel de ervaring dat ze door vrienden worden gemeden.
  • 35% van de bevolking geeft aan dat zij door de berichtgeving in de media ernstig is gaan twijfelen of pillen tegen depressies werken.
  • 4% van de bevolking vindt een depressie iets waar je je voor moet schamen.
Vijf misverstanden

De publieksenquête heeft vijf misverstanden in het Nederlandse denken over depressies aan het licht gebracht.           
  1. Herstel van depressie is alleen mogelijk met professionele hulp. Mensen onderschatten de eigen kracht in het omgaan met depressieve klachten. We lijden aan een vorm van aangeleerde hulpeloosheid. 
  2.   Wie milde depressieve klachten heeft, lijdt aan een depressie. Mensen zien drie keer zo veel depressies om zich heen dan uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Dit komt doordat mensen milde vormen van depressieve klachten ook al als een stoornis zien. 
  3. Depressiviteit is onbespreekbaar. Een grote meerderheid van de mensen zoekt hulp indien nodig, en slechts een kleine minderheid schaamt zich voor depressieve klachten. Toch denken we dat er nog steeds een taboe rust op depressies.
  4.  Depressies gaan niet over. Veel Nederlanders denken dat wie eenmaal een depressie heeft, er niet meer van afkomt. Ze overschatten hoe lang depressies duren, maar ze onderschatten hoe groot het risico is dat een depressie na herstel nog terugkeert. 
  5. Positief denken en leuke dingen doen lossen alle ernstige problemen op. Nederlanders vinden het moeilijk te bedenken hoe ingrijpend ernstige depressies zijn en onderschatten hoeveel consequenties de stoornis heeft.
Bron: fonds psychische gezondheid

1 reacties:

Anoniem zei

Reacties uit het veld op de resultaten van de publieksenquête

Prof. dr. Giel Hutschemaekers, hoogleraar geestelijke gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen: 'De boodschap van dit onderzoek is dat mensen te snel schrikken van hun eigen somberheid. Ik zou willen zeggen: "Hou vertrouwen in jezelf, en geloof in je eigen kracht". Over het algemeen geldt dat mensen zelf het beste weten wat goed voor hen is. Te vlug professionele hulp zoeken, schept vaak onnodige onzekerheid.'

Prof. dr. Aart Schene, hoogleraar psychiatrie aan het AMC in Amsterdam: ‘Nederlanders ontberen een reëel beeld van wat een depressie is. Zij definiëren depressie te breed. Ze zijn, mogelijk door die brede definitie, te optimistisch over de ernst, de emotionele impact, de maatschappelijke acceptatie, de behandelbaarheid en de totale ziektelast van depressie. Zij zijn daarentegen te pessimistisch over de duur van en het ziekteverzuim door depressie en over de mogelijkheden tot zelfhulp.’

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Volgers

Vragen?

U heeft een vraag? Klik hier

Over dit blog

Dit blog is er voor iedereen die te maken heeft met de geestelijke gezondheidszorg. Grip blogt is nog in ontwikkeling. Er is ruimte voor verhalen, feiten en vragen.
Wie zijn verhaal wil delen op dit blog, kan contact opnemen met de medewerkers van Grip via: grip@ggzoostbrabant.nl

Volg ons

Volg ons via e-mail

Contact Grip

Gebouw 't Warant

Wesselmanlaan 25a
5707 HA Helmond (route)

T 0492 - 84 44 21


Openingstijden:
maandag en vrijdag
van 9.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur

dinsdag en donderdag
van 13.30 - 16.30 uur

Gebouw Claraklooster

Molenstraat 74a
5701 KH Helmond (route)

T 0492 - 50 57 41

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 13.30 - 16.00 uur